VELKOMMEN TIL AXXE!
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?


Produksjon av elektronikk kan være så mangt. Det å finne rett leverandør med nødvendig kompetanse, metodikk og systemer kan være tilsvarende vanskelig. Derfor ønsker vi å presentere tre referansejobber som kan gi deg en pekepinn på hva AXXE evner.GasSecure - GS01

EX produksjon med strenge krav til dokumentasjon, sporbarhet og test.

GS01

GasSecure har, basert på innovativ MEMS teknologi (Micro Electro Mechanical System), utviklet verdens første hydrokarbon gass sensor som kan operere på batteri, og dermed trådløst, i krevende miljøer. Sensoren oppfyller ISA100 Wireless™ standarden, er «kalibreringsfri» og leveres med komplett management system.

Krevende å montere

Med hele syv kretskort, intern kabling, batterimodul samt diverse liming og potting gjør dette produktet til et av de mer sammensatte AXXE leverer. Halvfabrikata programmeres, opplinjeres og testes mens ferdig enhet testes og kalibreres under temperatursyklus ned til -25°C og opp til +65°C. Kalibrering foretas ved forskjellige gassblandinger og under tre temperaturer. AXXE står for all logistikk og ferdig enhet pakkes og sendes direkte til sluttkunde.

EX sertifikat

GS01 står, naturlig nok, utplassert i eksplosive soner og er godkjent ihht. II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Dermed må alt innkjøpt materiell som påvirker sikkerhet dokumenteres med testrapporter og CoC’er, gå gjennom egen mottakskontroll og registreres for sporing. Det samme gjelder for de interne produksjonsprosessene. AXXE har EX Factory Quality Assurance Statement fra Nemko som sparer GasSecure for en del oppfølging og kontroll.

"GasSecure har benyttet AXXE fra tidlig industrialisering til dagens serieproduksjon. De har alltid innfridd alle våre forventninger til ryddighet, prosessfokus og dokumentasjon."

Knut Sandven

GasSecure.

AD Navigation - ADQ-2

Mange disipliner under et tak er bra for pris, ledetid og kvalitet.

ADQ-2

AD Navigation spesialiserer seg på GNSS baserte løsninger og er verdensledende innen portable, høypresisjons navigasjon og dokking systemer for marine fartøy. Den avanserte ADQ-2 gir tilgang til skipets AIS Pilot Plug funksjonalitet sammen med uavhengige og presise Rate of Turn målinger, via WiFi eller Bluetooth.

Alt under et tak

ADQ-2 er en av de mest sammensatte produktene hos AXXE. Elektronikken består av et to-sidig kretskort. Pga. produktets IP grad, konfeksjoneres og monteres alle kabler under sammenstillingsprosessen. Kretskortet testes før sammenstilling, mens sw lasting og slutt test gjøres etterpå. Enheten drives av en lithium-ion batteripakke som bygges internt. At alle disse forskjellige prosessene kan utføres “under et tak” er avgjørende for riktig pris, leveringstid og kvalitet.

Batteripakke

Her brukes en 7,2V Litium-Ion batteripakke med kapasitet på 4700mAh, utstyrt med PCM kort og eksterne sikrings- og sikkerhetsfunksjoner. Hans H. Schive har utviklet batteripakken og leverer cellene fra Panasonic, mens sveising, sammenstilling og testing gjøres av AXXE. Resultatet for AD Navigation var redusert prosjektoppfølging, utviklingstid, leveringstid og kost.

"Tidligere handlet vi materiell og halvfabrikata fra forskjellige leverandører for så å sammenstille selv. AXXE frigjør mye verdifull tid hos oss og reduserer totalkost."

Simen Christensen

AD Navigation

Interwell - Elektronisk Modul

Høy temp elektronikk hvor kompetanse og utstyrspark settes på prøve.

Elektronisk Modul

Interwell leverer egenutviklet utstyr i form av brønnplugger som opererer under ekstreme trykk- og temperaturforhold og er verdensledende innen sin nisje. Interwells Elektronisk Modul brukes i nedihulls verktøy så som broplugger, pakninger, målestag og straddles hvor fortrykksetting, pyroteknikk eller eksplosiver er uønsket.

Ekstreme forhold

Ettersom modulen skal operere stabilt under ekstreme forhold, stilles det svært høye krav til elektronikken, dvs. materiell, prosess og test. Begge kretskortene produseres ihht. IPC-A-610 Klasse 3, hvorav et robotlakkeres. Lodding av høy temp elektronikk kan være utfordrende, men gjøres her med vapour phase vakuum. Kortene testes i jigg hvor to motorer påfører riktig belastning. X-ray brukes til å verifisere loddinger av hullmonterte komponenter samt at voids ligger under 5%.

Høy kompleksitet

Interwell benytter AXXE til sammenstilling når egen kapasitet er strukket. Det er en svært kompleks sammenstilling med mye forskjellig type materiell og høy grad av bearbeiding, nøyaktighet og sporbarhet. Når elektronikk, batteripakke, konnektorer og kabelsett er montert på plass i mekanikk, kjøres omfattende funksjonstest samt temperaturtest på 155˚C som begge dokumenteres gjennom en CoC per modul. Enhetene shippes i egne kasser.

"Vi har samarbeidet med AXXE siden 2011 og har ikke funnet andre som kan matche deres kunnskap innen høy temp elektronikk, IPC-A-610 Klasse 3 og avansert test."

Sveinung Lunde

Interwell